אנגלית/מילון/פעלים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שימו לב:

כל הפעלים בפרק זה מופיעים בגוף ראשון בזמן הווה

תבנית:פיצול

תוכן עניינים
  1. Verb Subject Object

קבוצת הפעלים[עריכה]

לפנכם רשימת פעלים בסיסית באנגלית. רשימת זו מופיעה בגוף ראשון בזמן הווה. פעלים אלו הם כמו הפעלים הקיימים בשפה העברית.

המילה באנגלית פרוש
Need צריך
Want רוצה
Run רץ
Have יש
Play לשחק
Do לעשות
Fix לתקן
Stay להשאר
Finish לסיים
Write לכתוב
Read לקרוא
Go ללכת
Say לומר
Talk לדבר
Try לנסות
See לראות
Love אוהב
Like מחבב

באנגלית, בניגוד לעברית, אין אנו מטים את הפועל לגוף, כלומר, I see (אני רואה), You see (אתה רואה), We see (אנחנו רואים). אולם, אנחנו כן מטים את הפועל על פי הזמן, זאת נלמד בהמשך בנושא זמנים

תרגול[עריכה]

רשום את המשפטים הבאים באנגלית :

  1. אני רץ.
  2. את כותבת.
  3. אנחנו מדברים.
  4. הם אוהבים תפוחים.
  5. אני אוהב תפוח.
  6. אתן צריכות שעון.
  7. אני קורא הרבה.תרגול[עריכה]

לפניכם רשימת מילים המחולקת על פי תואר, ש"ע, פועל/פועל עזר וגופים. הרכיבו 10 משפטים על פי הטבלאות.זכרו :

  1. גוף+ פועל עזר + תארים.
  2. גוף + פועל + (אפשר שם עצם אם צריך)
שם עצם פועל תואר Be גוף
Apple תפוח Jump לקפוץ Sad עצוב I אני
Map מפה read לקרוא Yellow צהוב You אתה/את/אתם/אתן
Cat חתול Want רוצה Blue כחול We אנחנו
egg ביצה Have יש Small קטן/נמוך They הן/הם
clock שעון Do לעשות Big גדול He הוא
Leg רגל Run לרוץ Happy שמח She היא
Flag דגל Go ללכת Ugly מכוער It זה
Queen מלכה Need צריך Short קצר
Book ספר Drink לשתות Long ארוך
Milk חלב Play לשחק Good טוב

דוגמאות :

דוגמא תרגום טבלאות
I drink milk אני שותה חלב גוף+פועל+שם עצם
I am sad אני עצוב גוף+פועל עזר+תואר
We need clock אנחנו צריכים שעון. גוף+פועל+שם עצם
i run אני רץ גוף+פועל