לדלג לתוכן

אנגלית/דקדוק/משפטי שלילה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

משפט שלילה לא חייב להיות בעל משמעות שלילית אלא הוא משפט בעל ביטוי הפוך לזה שללא שלילה. לדוגמא, he is my taste, הוא הטען שלי אל מול מול המשפט השלילי, he is not my taste. בכדי לשלול את השליליות של פעלים יש להוסיף את המילה not.

Not וקיצורים[עריכה]

צורה ארוכה צורה קצרה דוגמה ארוכה דוגמה קצרה
am not 'm not (צורה נדירה יותר amn’t) א ב
are not aren't א ב
is not isn't א ב
do not don't I/You/We/They do not live in London. I/You/We/They don't live in London.
does not doesn't He/She/It does not live in London. He/She/It doesn't live in London.
did not didn't א ב
have not haven't א ב
had not hadn't א ב
should not shouldn't א ב
would not wouldn't א ב
will not won't א ב

משפטי חיוב: The boys have done their homework (subject + has\have + V3)

משפטי שלילה: The boys have not done their homework (subject + has\have + not + V3)