לדלג לתוכן

אנגלית/דקדוק/מילות יחס/זמן

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

זמן

[עריכה]
מילת קישור באנגלית תרגום דוגמא
after אחרי I see you after school (אני רואה אותך אחרי בית הספר)
Before לפני I see you before school (אני רואה אותך לפני בית ספר)
While בזמן ש.. while you play - בזמן שאתה משחק...
by
  1. בזמן ש.. (תחילת משפט)
  2. עד (אמצע משפט)
send the box by Sunday - שלח את הקופסא עד יום ראשון.
  1. by the time you work - בזמן שאתה עובד...
Until עד Until you come - עד שאתה בא...
for למשך We talk for an hour (אנחנו מדברים במשך שעה)
from מ... We bake from six to nine (אנחנו אופים משש ועד תשע)
To עד We bake from six to nine (אנחנו אופים משש ועד תשע)
at משתמשים במילה בזמן מדוייק. He wakes up at 10.12 every day
In משתמשים כאשר אנו מדברים על זמן לא מדויק, כמו למשל : ימים, שבוע, בוקר, דקה, שעות, חורף ועוד. I love go out in the moring
On משתמשים בימי השבועות ובביטוי On time (ב=זמן)
  1. The examination on Sunday (הבחינה ביום ראשון)
  2. I born on the 8th of December (נולדתי בשמיני בדצמבר)
  3. Come on time - תגיע בזמן.
Since מאז Since you read - מאז שאתה קורא
During במהלך During the 8th centery - במהלך המאה השמונה עשרה...