אנגלית/דקדוק/זמנים/Present Simple - תרגול שם עצם

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תרגול[עריכה]

לפניכם רשימת מילים המחולקת על פי תואר, ש"ע, פועל/פועל עזר וגופים. הרכיבו 10 משפטים על פי הטבלאות.זכרו :

  1. גוף+ פועל עזר + תארים.
  2. גוף + פועל + (אפשר שם עצם אם צריך)
שם עצם פועל תואר Be גוף
Apple תפוח Jump לקפוץ Sad עצוב I אני
Map מפה read לקרוא Yellow צהוב You אתה/את/אתם/אתן
Cat חתול Want רוצה Blue כחול We אנחנו
egg ביצה Have יש Small קטן/נמוך They הן/הם
clock שעון Do לעשות Big גדול He הוא
Leg רגל Run לרוץ Happy שמח She היא
Flag דגל Go ללכת Ugly מכוער It זה
Queen מלכה Need צריך Short קצר
Book ספר Drink לשתות Long ארוך
Milk חלב Play לשחק Good טוב

דוגמאות :

דוגמא תרגום טבלאות
I drink milk אני שותה חלב גוף+פועל+שם עצם
I am sad אני עצוב גוף+פועל עזר+תואר
We need clock אנחנו צריכים שעון. גוף+פועל+שם עצם
i run אני רץ גוף+פועל