איסלנדית/הגייה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.אותיות[עריכה]

בשפה זו רבים העיצורים הסונורנטײם האטומים, ואבחנה בין מנושפים לבלתי־מנושפים.

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb p כהגיית "פ" (ללא נישוף)
Dd t כהגיית "ת" (ללא נישוף)
Ðð ‏ð̠
כהגיית Th במלה האנגלית "the" בקירוב בין תנועות/בסוף מלה;
כהגיית Th במלה האנגלית "think" בקירוב לפני עיצור אטום
Ff f
v
p
כהגיית "פ רפה" (פֿ);
כהגיית "ב רפה" (בֿ) בסמיכות לתנועות;
כהגיית "פ" (ללא נישוף) לפני l או n
- אינו נהגה בין ó ותנועה אחרת
fnd mt נהגה מְטְ
fnt m̥t נהגה מְטְ כשה-"מ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Gg k
c
ɣ
x
j
כהגיית "כ" (ללא נישוף) בראש מלה ולפני a á é o ó u ú ö; בין תנועה ל-l או n;
כהגיית כ"ף ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף) בראש מלה ולפני e i í j y ý æ ei ey;
כהגיית "ג רפה" (גֿ) לאחר תנועות; לפני a u ð r; ובסוף מלה;
כהגיית "כ רפה" (כֿ) לפני t או s;
כהגיית "י" לאחר תנועה ולפני j או i
- אינו נהגה בין á ó ú ל-a או u
Gj/gj c כהגיית כ"ף ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף)
Hj/hj ç כהגיית ch במלה הגרמנית "ich" (עצה להגיה: לומר "יִי" (yi) בלחישה בלא הפעלת מיתרי הקול)
Hl/hl כהגיית "ל" כשהאוויר ננשף מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
Hr/hr כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח כשהאוויר ננשף בלא הפעלת מיתרי הקול
Hv/hv kʰv ~ xv כְּבְ (כשה-"כ" מנושפת), או חְבְ בפי דוברים ותיקים בדרום איסלנד
Jj j כהגיית "י" עיצורית
Kk

x
כהגיית כ"ף מנושפת;
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב ומנושפת בראש מלה ולפני e i í y ý æ ei ey;
כהגיית "כ רפה" לפני t
Kj/kj
c
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב ומנושפת בראש מלה;
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף) בשאר המקרים
kk ʰk כהגיית "כ" עם נישוף טרום־עיצורי
Ll l
כהגיית "ל" ברוב המקרים;
כהגיית "ל" כשהאוויר ננשף מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול - בסוף מלה/סמוך לעיצור אטום
Ll/ll tl
נהגה טְלְ ברוב המקרים;
כהגיית "ל" ארוכה במלים שאולות ובשמות חיות מחמד
Mm m
כהגיית "מ" ברוב המקרים;
כהגיית "מ" כשהאוויר ננשף מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לפני/אחרי עיצורים אטומים
Nn n
כהגיית "נ" ברוב המקרים;
כהגיית "נ" כשהאוויר ננשף מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לפני/אחרי עיצור אטום
nn tn̥
נהגה טְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לאחר תנועות גרושות ודיפתונגים;
כהגיית "נ" ארוכה בשאר המקרים
Pp
p
f
כהגיית "פ" מנושפת בראש מלה;
כהגיית "פ" (ללא נישוף) לאחר עיצור אטום;
כהגיית "פ רפה" לפני s k t
pp ʰp כהגיית "פ" עם נישוף טרום־עיצורי
Rr r
כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח - בראש מלה ובין תנועות;
כהגיית hr הנ"ל לפני/אחרי עיצור אטום ובסוף מלה
rl rtl̥ נהגה רְטְלְ כשה-"ל" נשופה מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
rn rtn̥ נהגה רְטְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Ss s כהגיית "ס"
sl stl̥ נהגה סְטְלְ כשה-"ל" נשופה מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
sn stn̥ נהגה סְטְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Tt
t
כהגיית "ת" מנושפת בראש מלה;
כהגיית "ת" (ללא נישוף) אחר עיצור אטום
tt ʰt כהגיית "ת" עם נישוף טרום־עיצורי
Vv v כהגיית "ב רפה"
Xx xs נהגה חְסְ
Þþ ‏θ̱ כהגיית ð השנייה הנ"ל