לדלג לתוכן

איטלקית/דקדוק/מילות יחס

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

דף זה זקוק לתרגום

ספר זה נמצא בתהליכי תרגום מויקיספר בשפה אחרת, דף זה זקוק לתרגום וכרגע אף אחד לא מתרגם אותו.
במקרה ואתה מתחיל לתרגם אותו אנא מחק את התבנית הזאת והחלף אותה בתבנית {{בעבודה}}.
לתמונות וקבצים נוספים, וכדי לראות את העמוד המקורי והמבנה שלו לחצו כאןלהלן מילות-היחס "הבסיסיות" שנלמדות בבתי-הספר:

 • di (של, שייך ל)
 • a (ל...)
 • da (על-ידי, מ...)
 • in (ב, על, לשמות עצם מופשטים)
 • con (עם)
 • su (על, ב...)
 • per (כדי, בשביל)
 • tra (בתוך)
 • fra (בין)

כאשר ישנן מילות יחס יחד עם תווית היידוע (כמו ה' הידיעה בעברית), מילת-היחס ותווית היידוע לעיתים הופכות למילה אחת. לדוגמה, "של הסטודנט" הופך ל-dello studente ולא ל-di lo studente.

הטבלה הבאה מציגה את כל הצירופים האפשריים (מלבד אלו שאינן בשימוש נפוץ כיום):

il lo la i gli le
di del dello della dei degli delle
a al allo alla ai agli alle
da dal dallo dalla dai dagli dalle
in nel nello nella nei negli nelle
con* col* collo colla coi cogli colle
su sul sullo sulla sui sugli sulle

*המילות עם "con" נשמעות מוזר, והן נמצאות בשימוש נדיר

יש לציין כי השימוש בצירוף זה הינו הכרחי: אינך יכול להשתמש במילת יחס פשוטה + תווית במקום. כיום, המילה con היא המקרה היחידי היוצא מן הכלל, כמו con il, con lo, con la, con i, con gli ו-con le שהן צורות נכונות לחלוטין.

The prepositions 'di' and 'da' may take an apostrophe and become ' d' ' before a vowel. Examples where this is the rule, and not simply a matter of personal preference, are

 • d'altra parte, lit. "from other side", meaning "on the other hand"
 • d'altro canto, lit. "from other place", as above
 • d'altri, "of others" (but di altri is acceptable)
 • d'oro, "made of gold", "golden"
 • d'argento, "made of silver"
 • d'oltreoceano, d'oltralpe, etc.

For euphonic reasons, the proposition a usually becomes ad before a vowel, though this is not mandatory. When the vowel following the preposition is another 'a', using ad can probably be considered mandatory. Examples: ad altri (to others), ad essere or a essere (to be), ad oltranza or a oltranza (ad libitum).

Historically, per has been a combinable preposition (with combined forms pel, pello, pella, pei, pegli, pelle), but this usage is never encountered in contemporary prose, even it is still present in the dialects of Tuscany.