לדלג לתוכן

אזרחות לבגרות/המשטר ורשויות השלטון בישראל/הפרדת רשויות: איזונים ובלמים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הפרדת רשויות: איזונים ובלמים[עריכה]

עיקרון הפרדת הרשויות חשוב בכך שהוא יוצר פיזור העצמה בין רשויות השלטון.פיזור זה מונע ריכוז כוח בידי רשות מסוימת ומונע עריצות ושרירותיות של השלטון ובכך מבטיח הגנה על זכויות האדם והאזרח ומסייע בייעול עבודת הרשויות. עיקרון זה בא לידי ביטוי במערכת של איזונים ובלמים שמגדיר את יחסי הגומלין בין הרשויות. לכל רשות סמכות ייחודית, אך לא מוחלטת בתחומה.

הרשות המחוקקת, הכנסת[עריכה]

תפקידיה הייחודיים:

 • בידיה החקיקה הראשית.
 • מבטיחה את קיום הממשלה ובידה להפיל את הממשלה.

התערבויות:

מתחום השיפוט:

 • הסרת חסינות חכי"ם או השעיית חכי"ם מתפקידם
 • העברת נשיא ומבקר מדינה מתפקידם
 • הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית

מהתחום הביצועי:

 • מינוי נשיא ומבקר המדינה וקביעת שכרם
 • חקיקת חוקים שיש בהם החלטה ביצועית ( חוק העלאת עצמות הרצל 1949 )

הרשות המבצעת, הממשלה[עריכה]

תפקידיה הייחודיים:

 • קובעת מדיניות ומחליטה החלטות.
 • מבצעת את חוקי הכנסת והחלטות הממשלה

התערבויות:

מתחום החקיקה:

 • הממשלה היא היוזמת העיקרית של החקיקה הראשית (חקיקת הכנסת)
 • חקיקת משנה – צווים תקנות וחוקי עזר

מהתחום השיפוטי

 • הממשלה מקימה בתי דין מנהליים צבאיים וועדות בירור. השופטים אינם חלק מהרשות השופטת.
 • הממשלה מקימה ועדות חקירה ממלכתיות בראשות שופט עליון

הרשות השופטת[עריכה]

תפקידה הייחודי: הרשות השופטת פועלת כאשר פונים אליה להכרעה בסכסוכים בין התושבים לבין עצמם ובינם לבין רשויות השלטון.

התערבויות:

מתחום החקיקה

 • בהעדר חוק מפורש של הכנסת בית המפשט נותן פירוש ויוצר נורמות משפטיות – תקדימים עליו מתבסס השופט בעת הכרעת דין במקרים דומים.
 • בג"צ יוצר מגילת זכויות שיפוטיות כלומר כללים מחייבים
 • בג"צ משפיע על הכנסת על יד התערבות בעניין תקנות הכנסת

מהתחום הביצועי:

 • שופטים ממלאים תפקידים מנהליים ביצועיים – הוצאה לפועל, חלוקת קרקעות צווי עיקול מקרקעין.

בלמים : ריסון ופיקוח[עריכה]

הכנסת ביחס לממשלה :

 • מפקחת על תקציב הממשלה
 • מפקחת על הממשלה באמצעות כלים פרלמנטרים – אי אמון, ועדות הכנסת, הצעה לסדר היום, שאילתא
 • ממנה את מבקר המדינה המשמש כזרוע הארוכה של הכנסת
 • מחוקקת חוקים שבאפשרותם להגביל את סמכויות הממשלה
 • משמשת כמקור הכוח והסמכות של הממשלה – יכולה להפיל את המשלה בהצבעת אי אמון
 • עירוב פרסונאלי – חכי"ם מכהנים גם כשרים וסגני שרים . ראש הממשלה חייב להיות ח"כ

הכנסת ביחס לרשות השופטת :

 • בתי המשפט חייבים לשפוט על פי החוקים שנחקקו בכנסת

הרשות השופטת ביחס לממשלה

 • בג"צ מקיים פיקוח שיפוטי על חקיקת המשנה
 • בג"צ מעניק לאזרחים סעד משפטי כאשר הם נפגעים מרשויות השלטון

הרשות השופטת ביחס לכנסת

 • בג"צ בודק תקינות תהליכי חקיקת החוקים
 • בג"צ מפעיל ביקורת שיפוטית על הסרת חסינות ח"כ
 • בסמכות בג"צ לבטל חוק הפוגע בזכויות אדם ואזרח