מדיה ויקי:Gadgets-definition

מתוך ויקיספר
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עריכה

 • editIntro|editIntro.js
 • QPreview|QPreview.js
 • EditReplace|EditReplace.js
 • Checkty[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.button,jquery.ui.dialog]|Checkty.js||Checkty.css
 • SubsetMenu[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api]|SubsetMenu.js
 • wikied|wikied.js
 • wikEdDiff|wikEdDiff.js
 • OrphanCheck[ResourceLoader]|OrphanCheck.js
 • Revert[ResourceLoader]|Revert.js
 • autocomplete[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.widget,jquery.ui.autocomplete,jquery.textSelection]|autocomplete.js
 • TemplateParamWizard[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.widget,jquery.tipsy,jquery.textSelection,jquery.ui.autocomplete,jquery.ui.dialog|default]|TemplateParamWizard.js
 • TemplatesExternalLinks[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.dialog,jquery.textSelection|default]|TemplatesExternalLinks.js
 • tableBtn|tableBtn.js
 • Summarieslist[ResourceLoader|default]|Summarieslist.js
 • ReferencesWarn[ResourceLoader]|ReferencesWarn.js

עורך_חזותי

 • VeExtendedBar[ResourceLoader|dependencies=ext.visualEditor.viewPageTarget.init]|VeExtendedBar.js

ניווט_וחיפוש

 • CustomSideBarLinks[ResourceLoader]|CustomSideBarLinks.js
 • ShortNSSearch|ShortNSSearch.js
 • InterwikiOrder|InterwikiOrder.js
 • customCommonsLink|customCommonsLink.js
 • directlink-to-commons[Resourceloader]|directlink-to-commons.js
 • Dwim[ResourceLoader|skins=vector|dependencies=jquery.suggestions,mediawiki.user|default]|Dwim.js
 • popup|popup.js
 • WikidataTab|WikidataTab.js
 • showIntroOnHover[ResourceLoader|dependencies=jquery.tipsy,mediawiki.user,mediawiki.api]|showIntroOnHover.js|showIntroOnHover.css

עיצוב

 • mySandbox[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default|rights=minoredit]|mySandbox.js
 • moveVectorMenuToTabs[skins=vector]|moveVectorMenuToTabs.js
 • FixedMenu[skins=vector]|FixedMenu.css
 • FixedSidebar[skins=vector]|FixedSidebar.css
 • refStyle[ResourceLoader]|refStyle.js
 • CiteTooltip[ResourceLoader|dependencies=jquery.tipsy,mediawiki.user|default]|CiteTooltip.js
 • ExternalLinkIcon[ResourceLoader|default]|ExternalLinkIcon.css
 • updateMarker|updateMarker.css
 • previousDesign|previousDesign.css

קטגוריות

 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • Cat-a-lot|Cat-a-lot.js

רשימת_המעקב

 • watchlistMark[ResourceLoader]|watchlistMark.js
 • Watchlist|Watchlist.js

ניטור

 • Warnings|Warnings.js
 • DeleteRequest[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|DeleteRequest.js
 • TrollOptions[rights=rollback,block]|TrollOptions.js
 • rollBackSummary[ResourceLoader|rights=patrol]|rollBackSummary.js
 • UserMessages|UserMessages.js
 • ajaxRC[ResourceLoader]|ajaxRC.js
 • rclast|rclast.js
 • rcPatrol[rights=patrol]|rcPatrol.js
 • toggleRCOptions|toggleRCOptions.js
 • patrolAlarm[ResourceLoader|rights=patrol]|patrolAlarm.js
 • QuickRCDiff[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.dialog,mediawiki.action.history.diff,mediawiki.api]|QuickRCDiff.js|QuickRCDiff.css
 • rcSlider[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.slider]|rcSlider.js
 • RCDesign[ResourceLoader]|RCDesign.css

שונות

 • feedback[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|feedback.js
 • microblog[ResourceLoader]|microblog.js
 • mychat[ResourceLoader]|mychat.js
 • Revinfo|Revinfo.js
 • checkVoteRights|checkVoteRights.js|checkVoteRights.css
 • MoveToCommons[ResourceLoader]|MoveToCommons.js
 • templatedataImport[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.dialog]|templatedata-core.js
 • wikibugs [ResourceLoader | default | dependencies=mediawiki.util, mediawiki.user, jquery.ui.dialog] | wikibugs.js | wikibugs.css
 • VeDirectionMarkTool[ResourceLoader|rights=hidden|hidden|dependencies=ext.visualEditor.core]|VeDirectionMarkTool.js|VeDirectionMarkTool.css