JavaScript/פונקציות שונות: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ (Javascript/פונקציות הועבר לJavascript/פונקציות שונות: תוכן הדף ישונה. התוכן הנוכחי נמצא בדפים אחרים.)
 
הפונקציה מחזירה את המכפלה של שני המשתנים.
=== שימוש בפונקציה המובנת alert ===
הפונקציה <source lang="text">
alert();
</source>
מגדירה הערת אזהרה. ההודעה תכיל את המסר הכתוב בתוך הסוגריים.
דוגמא:
<source lang="text">
function shalom(){
alert("shalom");
}
</source>
ניתן,אגב, להפוך את הפונקציה ליותר גמישה ע"י הוספת פרמטרים בסוגריים. בדוגמא נוסיף למשל את הפרמטר xman
ונכתוב:
<source lang="text">
function shalom (xman){
alert("shalom"+xman);
}
 
 
</source>
משתמש אלמוני

תפריט ניווט