שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרים שלמים, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
int num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%d+%d=%d\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרי נקודה צפה, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
float num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%f %f",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%f+%f=%f\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
 
<source lang = "c">
#include<stdio.h>
 
 
int main()
{
float r;
const float pi = 3.14159265;
 
printf("Please enter radius: ");
scanf("%f",&r);
 
printf("Circumference: %f, area: %f\n",2 * pi * r, pi * r * r);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
{{מוסתר|ta2 = left|הפתרון|2=
<div style="text-align:right; direction:rtl;">
התכנית תדפיס 8.
 
בשורה:
</div>
 
 
<source lang = "c">
y = --x + 6;
</source>
<div style="text-align:right; direction:rtl;">
''קודם'' ייסוג x ב1 (לערך 2), ולאחר מכן יחובר ל6. התוצאה, 8, תושם לy.
</div>
}}
 
 
{{מוסתר|ta2 = left|הפתרון|2=
<div style="text-align:right; direction:rtl;">
התכנית תדפיס 9.
 
בשורה:
</div>
<source lang = "c">
y = x-- + 6;
</source>
<div style="text-align:right; direction:rtl;">
''קודם'' יוערך ערך x (שהוא 3), לאחר מכן ייסוג x ב1 (לערך 2), והערך 3 יחובר ל6. התוצאה, 9, תושם לy.
</div>
}}
 
 
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
const unsigned int grade1 = 78, grade2 = 84, grade3 = 45, grade4 = 97, grade5 = 64; /* using the given data */
float average;
average = (grade1 + grade2 + grade3 + grade4 + grade5) / 5; /* finding the average */
 
printf("The average is: %f\n",average);
 
return 0;
}
</source>
}}
7,521

עריכות

תפריט ניווט