שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{שפת C}}
 
{{בעבודה}}
 
==הפעולות הבסיסיות==
 
===קליטת והדפסת סכום שלמים===
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרים שלמים, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
int num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%d+%d=%d\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
===קליטת והדפסת סכום מספרי נקודה צפה==
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרי נקודה צפה, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
float num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%f %f",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%f+%f=%f\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
===חישוב היקף ורדיוס מעגל===
 
כתוב תוכנית המקבלת רדיוס של מעגל כמספר שלם, ומדפיסה את היקף המעגל ואת שטחו.
 
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
 
<source lang = "c">
#include<stdio.h>
 
 
int main()
{
float r;
const float pi = 3.14159265;
 
printf("Please enter radius: ");
scanf("%f",&r);
 
printf("Circumference: %f, area: %f\n",2 * pi * r, pi * r * r);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
===סדר פעולות בהגדלה עצמית והשמה 1===
 
==סדר פעולות בהגדלה עצמית והשמה 1==
מה תדפיס התוכנית הבאה?
 
}}
 
==קליטת והדפסת סכום שלמים==
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרים שלמים, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
int num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%d+%d=%d\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
 
==קליטת והדפסת סכום מספרי נקודה צפה==
כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרי נקודה צפה, מחברת אותם ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang = "c">
#include <stdio.h>
 
int main()
{
float num1,num2,sum;
 
printf("Please enter 2 numbers\n");
scanf("%f %f",&num1,&num2);
 
sum=num1+num2;
 
printf("%f+%f=%f\n",num1,num2,sum);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
 
 
printf("The average is: %f\n",average);
 
return 0;
}
</source>
}}
 
==חישוב היקף ורדיוס מעגל==
כתוב תוכנית המקבלת רדיוס של מעגל כמספר שלם, ומדפיסה את היקף המעגל ואת שטחו.
 
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
 
<source lang = "c">
#include<stdio.h>
 
 
int main()
{
float r;
const float pi = 3.14159265;
 
printf("Please enter radius: ");
scanf("%f",&r);
 
printf("Circumference: %f, area: %f\n",2 * pi * r, pi * r * r);
 
return 0;
7,521

עריכות

תפריט ניווט