JavaScript/לולאות מקוננות: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
===דוגמא===
====קוד====
<pre style="direction:ltr;">
<script language="javascript">
 
==הלולאה do-while==
 
===הסבר===
הלולאה do-while שונה מwhile רק בהבט אחד הקוד קודם מבוצע פעם אחת (ללא קשר לקיום התנאי) ורק אחר כך התנאי נבדק.
===קוד===
<pre style="direction:ltr;">
<script type="text/javascript">
var i=08
do
{
document.write("The number is " + i)
document.write("<br />")
i=i+1+
}
while (i<3)
</pre>
 
===תוצאההסבר===
אף שלפי תנאי הלולאה הפקודה מבוצעת רק אם i '''קטן''' מ3, מה שבמקרה זה שקר כיוון שi=8 אם כן הפקודה לא היתה צריכה להתבצעה, אך מכיוון שהלולאה היא מסוג do whil הפקודה בוצעה בכל אופן אך נעצרה אחר פעם אחת. (אילו i היה שווה 1 הפקודה היתה מתבצעת שלוש פעמים).
<pre style="direction:ltr;">
 
The number is 0
The number is 1
The number is 2
 
</pre>
 
==הלולאה for==
</pre>
===הסבר===
החלק הראשון בלולאה תפקידו הצבה ראשונית, כלומר לפני ביצוע הקוד .i=0 החלק השני הוא התנאי, אם i קטן או שווה ל4 בצע את הקוד אשר הוא הפקודה השלישית.
i שווה ל-0,
כל עוד i גדול או שווה ל-4,
i יגדל ב-1.
 
===תוצאה===
המספר הוא 4
</pre>
 
==זהירות מלולאה אין סופית==
יש להזהר מלצור לולאה אין סופית, כלומר כזאת שאין לה תנאי עצירה או שיתכנו מצבים בהם תנאי העצירה לא יתממש לעולם. דוגמה:
 
<pre style="direction:ltr;">
<script language="javascript">
var i=2
while (i<3)
{
document.write("The number is " + i)
document.write("<br />")
i--
 
}
</script>
</pre>
 
בדוגמה אנו רואים שאף שיש תנאי עצירה (i<3) הוא אינו תקף אם i קטן מ3 מה שיגרום ללואה אין סופית.
104

עריכות

תפריט ניווט