JavaScript/פונקציות שונות: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מוחק את הדף. יש כאן רק חזרה על מה שנכתב קודם לכן, ושורות הקוד מעט פחות טובות.
(מוחק את הדף. יש כאן רק חזרה על מה שנכתב קודם לכן, ושורות הקוד מעט פחות טובות.)
תגית: ריקון
{{JavaScript}}
פונקציה היא קטע קוד, שניתן לקרוא לו כשצריך והוא מבצע פעולה מסויימת. פונקציות יכולות לקבל פרמטרים, ולהחזיר ערכים.
 
== מבוא לפונקציות ==
=== דוגמא ===
ניתן להגדיר פונקציות ב-JavaScript כמו בכל שפות התכנות.
עושים זאת על-ידי שימוש במילה השמורה function.
<pre style="direction:ltr">
function hello()
{
alert("Hello!");
}
 
hello();
</pre>
 
=== הסבר ===
*function - מילה שמורה להגדרת הפונקציה.
*hello - שם הפונקציה
*() - סוגריים - נשתמש בהם אחר-כך כדי להעביר פרמטרים, אך חובה להשתמש בהם גם אם אין פרמטרים.
*{} - סוגריים מסולסלים - מציינים את תחילת וסוף הפונקציה וחובה להשתמש בהם
*‪alert("Hello!")‬ - קוד ה-Javascript שהפונקציה מבצעת.
*‪hello();‬ - קריאה לפונקציה.
 
פונקציה נהפכת בעצם לפקודה נוספת, ואנו יכולים להשתמש בה על ידי קריאה , כמו בשורה האחרונה בדוגמה.
 
== פונקציות עם פרמטרים==
=== תחביר והסבר ===
על מנת להגדיר פרמטרים לפונקציה, נכתוב את שמותיהם, מופרדים בפסיקים בתוך הסוגריים.
<pre style="direction:ltr">
function mymessages(message1,message2)
{
alert(message1);
alert(message2);
}
</pre>
הפונקציה הזו מקבלת שני פרמטרים: message1 ו- message2 ומציגה אותם למשתמש בזה אחר זה.
 
== דוגמא ==
ניתן גם להורות לפונקציה להחזיר ערך.
<pre style="direction:ltr">
function multiply(x,y)
{
return x * y;
}
</pre>
 
<pre style="direction:ltr">
function multiply(x,y)
{
return x * y;
}
a = multiply(3,5); //15
b = multiply(6,-2); //-12
c = multiply(a,b); //-180
alert (c); // Alerts -180
</pre>
 
הפונקציה מחזירה את המכפלה של שני המשתנים.
=== שימוש בפונקציה המובנת alert ===
הפונקציה <source lang="text">
alert();
</source>
מגדירה הערת אזהרה. ההודעה תכיל את המסר הכתוב בתוך הסוגריים.
דוגמא:
<source lang="text">
function shalom(){
alert("shalom");
}
</source>
ניתן,אגב, להפוך את הפונקציה ליותר גמישה ע"י הוספת פרמטרים בסוגריים. בדוגמא נוסיף למשל את הפרמטר xman
ונכתוב:
<source lang="text">
function shalom (xman){
alert("shalom"+xman);
}
</source>
 
[[קטגוריה:JavaScript|פונקציות שונות]]
משתמש אלמוני

תפריט ניווט