Blender 3D ממתחיל למתקדם: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
המידע שבויקיספר זה צריך לשקף את המידע העדכני ביותר בהתאם לגרסה של בלנדר. הקושי שבדבר נובע מכך שגרסאות חדשות לבלנדר יוצאות אחת למספר חודשים. משתמשים כמוך, או כותבים מקצועיים רשאים לשנות ולעדכן כאשר המידע כבר לא עדכני. נכון לעכשיו המידע הכתוב מתיחס אל גירסת 2.42 (נכון לגרסה 2.45 ו 2.46 יש שינויים קטנים כגון מיקומי מקשים ופקודות, בעוד שבגרסה 2.5 שינו כמעט לגמרי את המראה והממשק). <br />
='''תוכן עניינים'''=
* [[/מערכת החלקיקים/]]
 
==יחידה 1: רקע==
 

תפריט ניווט