Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אש: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
* שנה את הצורה של המשטח, כך שהשטח שלו יהיה שווה לשטח האש.
* שנה למצב אובייקט.
* לחץ על הקשר החלקיקים בחלון המאפיינים.
*צור מערכת חלקיקים חדשה (אך דאג שהמשטח בחור!)
*'Type: Emitter' - המשטח פולט את החלקיקים (Emmit=לפלוט)
**'Number: 9000' - סה"כ הכמות של החלקיקים.
**'Start:-45' - לסימולציה לפני הרינדור, תייצר מספיק להבות בשביל הפריים הראשון.
**'End:200' - הסימולציה תשאר עד ל-200 פריימים - כאן: החלקיקים יופצו על פריים 200.
**''
משתמש אלמוני

תפריט ניווט