שימוש בפיירפוקס/הגדרות מתקדמות: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
{{בעבודה}}
{{תרגום|מקור=http://en.wikibooks.org/wiki/Using_Firefox/Advanced}}
{{שימוש בפיירפוקס}}
 
==about:config==
<!--this is just a start there is more to come-->
הקלד about: config בשורת הכתובת שלך ואתה תגיע לכ: הגדרות תצורה. זו היא דרך רבה עצמה כדי לצבוט את ההגדרות שלך בדרכים שהן בדרך כלל לא נגישות דרך תפריט האפשרויות. פשוט על ידי לחיצה כפולה על אחת מהאפשרויות הזמינות (לאחר ההעתקה והדבקתן בשורת המסנן כדי למצוא אותם בקלות), ניתן לבצע שינויים, כולל את הפעולות הבאות:
Type about:config into your address bar and you will be brought to the about:config settings. This is a powerful way to tweak your settings in ways that are not normally accessible through the Options menu. By simply double clicking one of the available options (after copying and pasting them into the filter bar to find them easily), changes can be made, including the following:
 
* browserBrowser.block.target_new_window &mdash;- ifאם setמוגדר to trueנכון, links that normally force aקישורים newשבדרך windowכלל toמאלצים openחלון willחדש openכדי inלפתוח theייפתחו currentבחלון windowהנוכחי insteadבמקום.
 
* browserBrowser.xul.error_pages.enabled &mdash;- ifאם setמוגדר to trueנכון, Firefox displays an error page similar toמציג IEדף insteadשגיאה ofדומה aלIE messageבמקום boxתיבת ifהודעה loadingאם aטעינת pageדף failsנכשל.
 
* layoutLayout.frames.force_resizability &mdash;- ifאם setמוגדר to trueנכון, allowsמאפשר theלמשתמש userלשנות to resize framesאת onגודל anyמסגרות webבכל siteאתר thatאינטרנט usesשמשתמש themבם.
להלן השינויים ניתן כדי להאיץ את הגלישה. בדרך כלל הדפדפן יעשה בקשה אחת לדף אינטרנט בכל פעם. כאשר אתה מאפשר pipelining זה יעשה בבת אחת, אשר בדרך כלל מזרז את טעינת דף. לבצע שינויים אלה כדי לאפשר הזרמה:
 
Setהגדרת "network.http.pipelining" toל "trueאמיתי"
The following changes can be made to speed up browsing. Normally the browser will make one request to a web page at a time. When you enable pipelining it will make several at once, which usually speeds up page loading. Make these changes to enable pipelining:
Setהגדרת "network.http.proxy.pipelining" toל "trueאמיתי"
 
[טיפ: אם יש לך הדפדפן להגדיר כדי להתחבר לפרוקסי http אופציונלי, אתה יכול לעזוב "network.http.pipelining" setp ל" שקר ", ולאחר מכן להוסיף את תחומי אתרים שלא עובדים עם הזרמה (כמו images.google . com) לרשימת מנועי פרוקסי.]
Set "network.http.pipelining" to "true"
 
הגדרת "network.http.pipelining.maxrequests" עד 8. פירושו של הדבר זה יעשה עד 8 בקשות בבת אחת, במקום ברירת המחדל של 4. זה רק יתרון אם יש לך חיבור לאינטרנט אמין כי הוא לא איטי במיוחד.
Set "network.http.proxy.pipelining" to "true"
 
לבסוף, לחץ לחיצה ימנית בכל מקום ובחר New-> Integer. שם זה "nglayout.initialpaint.delay" ולהגדיר את הערך שלו ל "0". ערך זה הוא כמות הזמן שהדפדפן ממתין לפני פועל על מידע שהוא מקבל, אבל זה יגדיל את הסך כל הזמן נלקח לעיבוד הדף. אפשרות זו היא מתאימה יותר למחשב מהיר יותר ("250" היא ברירת המחדל). נסה ערך של "100" אם "0" גורם לבעיות.
[Tip: If have your browser set to connect to an optional http proxy, you can leave "network.http.pipelining" setp to "false", then add the domains of websites that don't work with pipelining (like images.google.com) to the proxy exclude list.]
 
למשתמשים בפס רחב:
Set "network.http.pipelining.maxrequests" to 8. This means it will make up to 8 requests at once rather than the default of 4. This is only an advantage if you have a reliable internet connection that isn't particularly slow.
 
גדרת "network.http.max חיבורים לכל שרת" עד 14. מדריכים רבים ממליצים להגדיר נתון זה ל 100, אבל זה יכול להיות השפעה על undesriable שרת אינטרנט.
Finally, right-click anywhere and select New-> Integer. Name it "nglayout.initialpaint.delay" and set its value to "0". This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it receives, but it will increase the total time taken to render the page. This option is more suitable for a faster computer ("250" is the default). Try a value of "100" if "0" causes problems.
 
Setהגדרת "network.http.max-connections חיבורים" toל -48
For broadband users:
 
Set "network.http.max-connections-per-server" to 14. Many guides recommend setting this figure to 100, but this can have undesriable effects upon webservers.
 
רשימה שלמה יותר הרבה יותר ניתן למצוא [http://preferential.mozdev.org/preferences.html כאן], עם תיאורים ושמעריכה את ההעדפה תיקח (לפי עניין)
Set "network.http.max-connections" to 48
 
 
A much more complete list can be found [http://preferential.mozdev.org/preferences.html here], with descriptions and which values the preference will take (where applicable)
 
==Editing the userChrome.css File==
73

עריכות

תפריט ניווט