מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/פונקציות: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
imported>כתריאל בארי
imported>כתריאל בארי
כפי שאפשר לראות, גם main וגם foo מתייחסות לאותם שני משתנים גלובליים. בתחילה main משימה בהם את הערכים 17 ו 3 ואז foo מדפיסה אותם. לאחר מכן, foo משנה את הערכים שלהם ל 18 ו 33 ו main מדפיסה אותם.
 
לסעכום, למדנו כי משתנה המוגדר בפונקציה מוכר רק בפונקציה בה הוגדר, בעוד שמשתנה גלובלי מוכר בכל הפונקציות. זה חלקאחד מחוקי התחום (scope rules) של שפת C. חוקים אלו קובעים איפה שם שהוגדר בתוכנית מוכר וניתן להשתמש בו. חוק נוסף (המשפיע גם על הקודמים) הוא שכל שם המוגדר בתחום בתוכנית (משתנה או שם פונקציה) מוכר רק מנקודת הגדרתו והלאה. לכן, אם פונקציה f משתמשת בפונקציה g אזי הגדרת g צריכה להופיע לפני הגדרת f (בעתיד נלמד איך להגבר על המגבלה הזו). הוא הדין למשתנים: משתנה גלובלי מוכר רק מהגדרתו ועד לסוף התוכנית, ומשתנה מקומי רק מהגדרתו ועד לסוף הפונקציה בה הוא מוגדר.
{{תבנית:ניווט מבוא|7|9}}
משתמש אלמוני

תפריט ניווט