היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/מדיניות "הניו-דיל"-המערך החדש: עקרונות, דרכי מימוש, תוצאות והשפעות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

העקרונות שהנחו את הנשיא רוזוולט במדיניות הניו-דיל[עריכה]

עם עלייתו לשלטון כינס הנשיא רוזוולט צוות מומחים ומלומדים-"צוות מוחות" שהגיע למסקנה שהתפיסה הכלכלית הישנה-הקפיטליזם החופשי נכשלה והפיתרון הוא התערבות ישירה של הממשל בענייני הכלכלה כלומר הגברת הפיקוח הממשלתי.כדי לחדש את התפוקה ולסייע למיליוני מבוטלים. 100 הימים הראשונים היו הימים החשובים ביותר שנועדו לגרום לציבור לשנות כיוון ולהתייחס ברצינות למציאות החדשה.בתקופה זו פעל רוזוולט עדי לעצור את המפולת.רוזוולט האמין כי יש לנקוט עולם וליישם שיטות שונות לסירוגין.תוכנית המערך החדש שהתבצעה באמצעות חקיקה בשני שלבים עיקריים היוותה מהפך במדיניות המסורתית ומכאן ואילך החל הממשל להתערב במשק באופן חסר תקדים.העקרונות שהנחו את התוכנית הכלכלית החדשה התבססו על: רפורמה,שיקום וסעד.

הצעדים שננקטו במסגרת הניו-דיל[עריכה]

א)רפורמה[עריכה]

שינוי פני הכלכלה האמריקאית.רפורמה היא עיקרון שנועד לשנות את השיטה הכלכלית,להוסיף מרכיבים של פיקוח והתערבות במשק ולאפשר תכנון לטווח ארוך שיבטיח יציבות כלכלית וחברתית.

רפורמה ביחסי עבודה: נחקק חוק שנקרא "חוק ואגנר" אשר הכיר בזכותם של העובדים להתאגד באיגודים מקצועיים,נקבע שכר מינימום,נקבעו מקסימום שעות עבודה ביום ונקבע שעובדים יוכלו לנהל משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים.

רפורמה בחקלאות: החוק חוק לטהור החקלאות שקבע תוכנית לצמצם את הייצור של התוצרים החקלאיים עודפים,החוק מאפשר פיצויים לחקלאים עבור הפסקת הייצור במטרה להביא לעליית מחירי המוצרים החקלאים ע"י הפחתת ההיצע.כמובן מבטיח החוק אשראי זול לחקלאים וסיוע לפירעון החובות של החקלאים.חלק מעודפי התוצרת נקנו ע"י הממשלה.

רפורמה סוציאלית: חקיקה י\חברתית לשכבות החלשות.נחקק חוק הביטוח הלאומי שלפיו כל אדם ישלם חלק משכרו כדי שיהיה מוגן כאשר יצא לפנסיה כמו כן נקבע שלא יועסקו ילדים,הוקמו סוכנויות ממשלתיות שנועדו לספק סיוע לנזקקים באמצעות הלוואות ומענקים.נחקק גם חוק השיכון הלאומי שבמסגרתו הוקמה רשת השיכון של ארה"ב שמטרתה למנוע מאזרחים מרוששים לאבד את בתיהם הממושכנים ולהקים שיכונים זולים לנצרכים.

רפורמה בנקים ובבורסה: נחקק חוק הבנקים שבמסגרתו בוצעה הפרדה בין בנקים מסחריים לבין בנקים להשקעות.הוטל פיקוח וביטוח כספי המשקיעים,הוקם בנק מרכזי לפיקוח ותכנון הוטל פיקוח ממשלתי על הבורסה ופיקוח על המאזנים שפורסמו באמינות המידע.

ב)שיקום[עריכה]

עיקרון זה נועד להבטיח בחוק קיום סביר והוגן של הציבור גם בתקופות של משבר כמו למשל פיטורים,מחלה,פנסיה,לידה וכו'.לכן נחקקו חוקים סוציאליים שבהם גם המעביד וגם העובד יפרישו חלק משכרם כביטוח לעתיד.המדינה קיבל על עצמה אחריות לשכבות החלשות ע"י נקיטת הפעולות הבאות:

שיקום הבנקים: כצעד ראשון הכריז רוזוולט כל סגירת כל הבנקים בארה"ב למס' ימים ולאחר מכן רק לבנקים שיהיו תוכניות מסודרות כיצד להגן על כספי החוסכים ניתן אישור להיפתח מחדש.לאחר הפתיחה גרר רוזוולט את עם האמריקאי לחזור ולהפקיד את כספו בבנקים.

שיקום התעשייה: נחקק חוק אשר לפיו הוטלו מכסות ייצור כדי למנוע ייצור עודף במטרה לשמור על מחירים קבועים.הושם דגש על העסקת מובטלים.נקבע שכר מינימום ושעות העבודה הוגבלו.כמו כן העניק הממשל הלוואות לתעשייה כדי לחדש את הייצור.

ג)סעד[עריכה]

הממשל הגיע למסקנה שהמשבר היה קשה במיוחד באזורים הנכשלים שחל מדינות הדרום בארה:ב ולכן הממשל יזם פרויקטים ועבודות ציבוריות שנועדו להבטיח עבודה למובטלים להתקיים בתקופת המשבר.הממשל נקט בפעולות הבאות:

רשות עמק טנסי: הפרויקט הגדול ביותר בתחום העבודות הציבוריות.פרויקט זה נועד לשיווק ושימור האזור.נהר הטנסי הציף מפעם לפעם שטחים נרחבים ב7 מדינות חלשות בדרום ארה"ב והותיר אחריו הרס וחורבן.החל שיקומם של 5 סכרים קיימים והקמתם של 25 סכרים חדשים הידרו חשמליים שסיפק חשמל מוזל לתושבי האזור וגם מנעו סחף ושימשו להשקיה של האזורים החקלאיים.

המנהל לעבודות ציבוריות: גוף זה נועד לממן עבודות ציבוריות ע"י הקמת מחנות עבודה למיליוני מובטלים הממשל הוציא סכומי עתק על בנייה ממשלתית.כמו כן שופצו ונבנו בתי ספר,שדות תעופה,נסללו קילומטרים של כבישים,הושקעו כספים בהעסקתם של אנשי רוח(מורים,סופרים ואומנים).

תוצאות,חידוש והשפעות ה"ניו-דיל"[עריכה]

תוצאות ה"ניו-דיל"[עריכה]

הניו-דיל הצליח להחזיר את הכבוד והאמון שרכשו האזרחים לממשל והונחו היסודות למדיניות רווחה בארה"ב אשר קודם לכן לא היו בה כלל.הצלחתו העיקרית של הניו-דיל הייתה בשינוי בתפיסה הכלכלית והחברתית ששלטה עד אז בארה"ב בכך שהפך את החברה האמריקאית לחברה שבה חלוקת העושר צודקת יותר.אחד מבסיסיה המרכזיים היא מדיניות הרווחה שהקלה על סבלם של המובטלים והנצרכים תרמה להעלאת המורל הלאומי והאמונה במשטר הדמוקרטי.

החידוש ב"ניו-דיל"[עריכה]

1)רוזוולט נטש את התפיסה הליברלית של המאה ה19 ואת הקפיטליזם הטהור שהניחה לכלכלה להתנהל בהתאם לכוחות השוק החופשיים,ולהימנע מהתערבות של הממשל בכלכלת המדינה.

2)רוזוולט קבע שהממשל האמריקאי חייב להתערב,לקבל על עצמו את האחריות לפעילות הכלכלית ולגורלם החברתי של האזרחים.הניו-דיל הכיר בחובתו של הממשל לדאוג לביטחון הקיומי והסוציאלי של הפרט ע"י מניעת מצב של מחסור יומיומי וזאת בלי לפגוע באופן מוחלט במדיניות היוזמה החופשית.

3)רוזוולט הזרים כסף לכל ענפי המשק:תעשייה,חקלאות,המערכת הבנקאית,עבודות יזומות וכך הצליח לנתב את הכוחות הפועלים במשק למסלול הייצור התקין.

•באמצעות תוכנית הניו-דיל חולל רוזוולט מהפך בגישתו של הממשל הפדראלי בכל הנוגע למעורבות השלטון במרכזי במדינות המרכיבות אותו.

השפעות המשבר הכלכלי[עריכה]

עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי בארה"ב ב1929 הצטמצמה העברת הכספים מארה"ב למדינות העולם.עובדה זו החלישה את כוח הקנייה,הורידה מחירים ופגעה קשות ביכולת החזרת החובות ממדינות אירופה לארה"ב. מדינות רבות הטילו מכסי מגן על סחורות נכנסות וכך בלמו בדרך נוספת את המסחר הבינלאומי,שיעורי האבטלה הלכו וגדלו.הבנק האוסטרי המרכזי פשט את הרגל בשנת 1931 בעקבות בנק זה נסגרו בנקים נוספים. הנשיא הובר הציע דחיית תשלומי החובות למשל שנה,צרפת שלא היה מוכנה לוותר על כספי הפיצויים מגרמניה סירבה להצעתו.גרמניה החלה לפגר בתשלומי הפיצויים וחצי שנה לאחר מכן הודיעה כי אינה יכולה לשלום עוד,ועידת לוזאן אישרה פורמאלית שגרמניה תשלם עוד תשלום אחרון בלבד. ב1932 הגיע המשבר לשיא חדש כאשר בריטניה וצרפת הפסיקו את תשלום חובותיהם לארה"ב המחשב הביא לידי סיוע את כל נושא הפיצויים והחובות שמימי המלחמה. משטרים דמוקרטיים נחלשו בעקבות האבטלה,חוסר הביטחון הכלכלי והתמרמרות.משטר רודני חדש התבסס במדינות השונות,למשל בגרמניה,הרפובליקה הווימארית התמוטטה והפלגה הנאצית בראשות היטלר עלתה לשלטון.