אנגלית/האלף בית האנגלי/אותיות i, j, f, h, s, t

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נסו לקרוא את צירופי האותיות הבאים. אם אינכם מצליחים - אל דאגה! נסו שוב ולבטח תצליחו לאחר כמה נסיונות.

If Is Id Ij It I
Dit Hi Sis Did Fif Tit
His Sif Dil Tir Fit Sit
Rib Ris Sil Dis Bid Hit
Bil Lil Kir Silsil Til Lir
Fat Lif Kif Fir Fil Kil
Laf Raf Faf Taf Baf Fab
Jif Jil Til Diltil Saf Daf
Jis Hit Tif Sitit Fis Si


זִכרו:

האות צליל
Ii אִי
Ff פְ
Hh הְ
Jj גְ'
Ss סְ
Tt תְ, טְ